SPECYFIKA BADMINTONA

Wzmożona aktywność fizyczna, wywołana grą w badmintona, wyrabia wiele właściwości odpornościowych, adaptacyjnych oraz wpływa na prawidłowy przebieg procesów metabolicznych i hormonalnych. Zdobyta w trakcie gry wydolność fizyczna, a także wysoki poziom kondycji, w ciągu całego życia stanowią doskonałe zabezpieczenie przed chorobami cywilizacyjnymi, które często są przyczyną przedwczesnego starzenia się.

W sferze psychicznej i społecznej gra w badmintona sprzyja pozyskiwaniu równowagi emocjonalnej, hartu psychicznego, odporności na stresy, umiejętności psychicznej adaptacji do zmieniających się warunków. Kształtuje ponadto poczucie odpowiedzialności, zdyscyplinowania, wytrzymałości w pokonywaniu wszelkich trudności, sprzyja w przyswajaniu norm społecznych i internalizacji wartości kulturowych.

Społeczna wartość pozyskiwania sprawności fizycznej za pośrednictwem gry w badmintona ma wymiar ogólny, ciało bowiem jest wartością autoteliczną. Poprzez budowanie prestiżu, zdobywanie autorytetu, akceptację wpływa na miejsce jednostki w społeczeństwie.

Wygląd zewnętrzny, sylwetka, sprawność motoryczna, umiejętności ruchowe również wyznaczają miejsce człowieka w hierarchii społecznej. Kształtowana przez grę w badmintona sprawność fizyczna jest przeto istotnym elementem naszej osobowości, swoistym wyróżnieniem społecznym, przejawem kultury, wyrazem sposobu życia. Jej wyższy poziom potrafi wzbogacić egzystencję jednostki w nowe formy zabawy czy aktywnego wypoczynku.

Bardzo często ułatwia międzyosobnicze kontakty towarzyskie – nowe możliwości spędzania wolnego czasu, a młodzieży pomaga w znalezieniu miejsca w grupie.


Sport indywidualny i grupowy

DRUŻYNA

Sport indywidualny i grupowy.

Najdłuższy dystans spośród sportów rakietowych

BIEGANIE

Najdłuższy dystans spośród sportów rakietowych.

Najbardziej dynamiczny sport rakietowy

DYNAMIKA

Najbardziej dynamiczny sport rakietowy.

Dyscyplina dla osób w każdym wieku

GRA DLA KAŻDEGO

Dyscyplina dla osób w każdym wieku. Zawsze jest dobry czas na rozpoczęcie nauki gry w badmintona!