REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH BADMINTON POWER

Informujemy, że:
administratorem danych osobowych jest Firma Michał Żak Badminton Power z adresem prowadzenia działalności przy ul Raciborskiej 15 B/14, 30-384 Kraków. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane m.in. w celu wykonania umowy o usługi z zakresu gry w badmintona, sprzedaży usług dotyczących gry w badmintona, w celach marketingowych, księgowych oraz informacyjnych (kontaktowych).Informujemy, że dane osobowe dotyczące wystawiania faktur będą przekazywane firmie księgowej w celu rozliczenia finansowego. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

Udział:

- W zajęciach może wziąć udział każdy, kto dokona wcześniejszej rezerwacji miejsca do gry.
- Uczestnik wykupuje miejsce do gry singlowej lub deblowej, które uzależnione jest od liczby osób na danym terminie, dodatkowo wybiera sposób uczestnictwa w tych zajęciach:
 a) nauka, doskonalenie
 b) gra

Rezerwacja:

- Uczestnik może dokonać rezerwacji miejsca do gry w badmintona drogą maliową – biuro@badmintonpower.pl lub telefoniczną- 693 777 819
- Rezerwacja jest równoznaczna z opłatą za zarezerwowane miejsce zgodną z cennikiem zamieszczonym na stronie Badminton Power
- Uczestnik może odwołać rezerwację bez ponoszenia kosztów nie później niż jeden dzień przed rozpoczęciem zajęć, maksymalnie do godziny 16:00
- Odwołanie rezerwacji możliwe jest jedynie telefonicznie (693 777 819), w przeciwnym razie uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za zarezerwowane miejsce
- Uczestnik posiadający karnet może odwołać zajęcia na jeden dzień przed ich rozpoczęciem do godziny 16:00, nie tracąc liczby wejść zawartych w karnecie.
- Nieobecność niezgłoszona liczona jest jako wykorzystana
- Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania organizatora (Badminton Power) o rezygnacji z dalszego uczestnictwa w zajęciach, w przeciwnym razie poniesie koszty rezerwacji zgodne z obowiązującym cennikiem.

Opłaty:

- Uczestnik ma możliwość wyboru sposobu zapłaty za miejsce do gry:
 a) wykupując karnet do gry obejmujący 4 wejścia (po 1,5 h każde) w kwocie 120zł brutto od osoby
 b) wykupując jednorazowe wejście 1,5 h w kwocie 40zł brutto od osoby
- Karnet nie jest opłatą miesięczną. W przypadku wykorzystania 4 wejść należy wykupić kolejne
- Opłaty za karnet można dokonać gotówką na pierwszym spotkaniu lub przelewem na dzień przed rozpoczęciem zajęć
(nr konta: 56 1140 2004 0000 3102 3532 0045 )

Inne:

- Za rzeczy pozostawione w obiekcie sportowym firma nie ponosi odpowiedzialności
- Uczestnicy niepełnoletni opuszczają obiekt pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów
- Rodzice niepełnoletnich uczestników zajęć muszą poinformować organizatora o ewentualnych problemach zdrowotnych
- Uczestnicy zajęć ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie
- Firma nie ponosi odpowiedzialności za urazy spowodowane uczestnictwem i przebywaniem w obiekcie sportowym
- Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez firmę Badminton Power jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu