REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH BADMINTON POWER

Informujemy, że:
administratorem danych osobowych jest Firma Michał Żak Badminton Power z adresem prowadzenia działalności przy ul Raciborskiej 15 B/14, 30-384 Kraków. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane m.in. w celu wykonania umowy o usługi z zakresu gry w badmintona, sprzedaży usług dotyczących gry w badmintona, w celach marketingowych, księgowych oraz informacyjnych (kontaktowych).Informujemy, że dane osobowe dotyczące wystawiania faktur będą przekazywane firmie księgowej w celu rozliczenia finansowego. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

Wytyczne związane z sytuacją epidemiczną:

OBJAWY CHOROBY:
1. Jeśli zauważyłeś/łaś objawy związane z chorobą, źle się czujesz zostań w domu.
SZATNIE I WC:
1. Szatnie oraz sanitariaty będą zamknięte.
2. Przygotuj odpowiedni strój przed zajęciami.
WEJŚCIE DO BUDYNKU:
1. Po wejściu do budynku zdezynfekuj dokładnie ręce płynem dostępnym w widocznym miejscu.
2 Wchodząc do budynku zachowaj maskę na swojej twarzy.
3. Gest powitania wykonaj skinieniem głowy.
WEJŚCIE DO HALI:
1. Po wejściu do hali sportowej zachowaj dystans minimum 2 metry od drugiej osoby.
2. Rozgrzewkę rozpocznij na wskazanym korcie.
3. Podczas gry jeśli chcesz nie musisz zakrywać twarzy maską.
4. Przed grą pamiętaj, jeśli ściągasz maskę usuń ją w bezpieczny sposób.
5. Sprzęt będzie ułożony przy ścianie wewnętrznej hali zaraz za wejściem w stosownych odległościach, po zakończeniu gry odłóż go w to samo miejsce , aby był poddany dezynfekcji.
6. Podczas gry zachowuj dystans od innych uczestników.
7. Wszystkie gesty niewerbalne przejawiane radością z gry przekładane na drugą osobę należy powstrzymywać.
8. Do wycierania twarzy korzystaj z małego ręcznika i następnie chowaj go w bezpieczne miejsce.
9. Nie kładź ręcznika na siatce i podłodze.
10. Podczas gry nie spluwaj na podłogę.
11. Nie dotykaj ust i nosa rakietą i lotką.
12. Po zakończeniu gry unikaj kontaktu z innymi załóż maskę i bezpiecznie opuść budynek.
13. Rozliczaj się wyliczoną kwotą.
SPRZĘT:
1. Sprzęt będzie każdorazowo poddawany dezynfekcji odpowiednim płynem.
2. Ułożony będzie w odstępach, tak aby każdy mógł bezpiecznie go zabrać i odłożyć na miejsce.
WERYFIKACJA UCZESTNIKÓW:
1. W hali sportowej będzie sprawdzana lista uczestników.
2. Dodatkowo przed wejściem do hali umieścimy regulamin.
TRENERZY:
1. Trener przez cały trening będzie miał zasłoniętą twarz maską, a ręce osłonięte rękawiczkami.
DEZYNFEKCJA:
1. Sprzęt wykorzystywany do zajęć będzie dezynfekowany zarówno przed, jak i po zajęciach.

Udział:

- W zajęciach może wziąć udział każdy, kto dokona wcześniejszej rezerwacji miejsca do gry.
- Uczestnik wykupuje miejsce do gry singlowej lub deblowej, które uzależnione jest od liczby osób na danym terminie, dodatkowo wybiera sposób uczestnictwa w tych zajęciach:
 a) nauka, doskonalenie
 b) gra

Rezerwacja:

- Uczestnik może dokonać rezerwacji miejsca do gry w badmintona drogą maliową – biuro@badmintonpower.pl lub telefoniczną- 693 777 819
- Rezerwacja jest równoznaczna z opłatą za zarezerwowane miejsce zgodną z cennikiem zamieszczonym na stronie Badminton Power
- Uczestnik może odwołać rezerwację bez ponoszenia kosztów nie później niż jeden tydzień przed rozpoczęciem zajęć, maksymalnie do godziny 16:00
- Odwołanie rezerwacji możliwe jest jedynie telefonicznie (693 777 819), w przeciwnym razie uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za zarezerwowane miejsce
- Uczestnik posiadający karnet może odwołać zajęcia na jeden dzień przed ich rozpoczęciem do godziny 16:00, nie tracąc liczby wejść zawartych w karnecie.
- Nieobecność niezgłoszona liczona jest jako wykorzystana
- Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania organizatora (Badminton Power) o rezygnacji z dalszego uczestnictwa w zajęciach, w przeciwnym razie poniesie koszty rezerwacji zgodne z obowiązującym cennikiem.

Opłaty:

- Uczestnik ma możliwość wyboru sposobu zapłaty za miejsce do gry:
 a) wykupując karnet do gry obejmujący 4 wejścia (po 1,5 h każde) w kwocie 120zł brutto od osoby
 b) wykupując jednorazowe wejście 1,5 h w kwocie 40zł brutto od osoby
- Karnet nie jest opłatą miesięczną. W przypadku wykorzystania 4 wejść należy wykupić kolejne
- Opłaty za karnet można dokonać gotówką na pierwszym spotkaniu lub przelewem na dzień przed rozpoczęciem zajęć
(nr konta: 87 1140 2004 0000 3102 7869 3328 )

Inne:

- Za rzeczy pozostawione w obiekcie sportowym firma nie ponosi odpowiedzialności
- Uczestnicy niepełnoletni opuszczają obiekt pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów
- Rodzice niepełnoletnich uczestników zajęć muszą poinformować organizatora o ewentualnych problemach zdrowotnych
- Uczestnicy zajęć ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie
- Firma nie ponosi odpowiedzialności za urazy spowodowane uczestnictwem i przebywaniem w obiekcie sportowym
- Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez firmę Badminton Power jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu